Belastingmaatregelen woningmarkt 2013


woningmarkt plattelandswoningDe maatregelen In het kort

huurverhoging
inkomen vanaf 43.000 = huurverhoging 5% + inflatie

Eigen woning & hypotheek
renteaftrek & binnen 30 jaar maandelijks aflossen
Overdrachtsbelasting definitief 2% (was 6%)

Infographic
woningmarkt 2013
Infographic  in .jpg formaat

Infographic  in .pdf formaat

De Voorjaarsnota 2012 geeft naast informatie over de begroting van 2012 een overzicht van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. De Voorjaarsnota laat forse tegenvallers zien in de uitvoering van de begroting van 2012. Desondanks is het gelukt het uitgavenkader voor 2012 te sluiten. Het EMU-saldo 2012 komt naar verwachting uit op een tekort van 4,2% en de EMU-schuld op 69,7% van het bbp.

__________________________________________
Belastingmaatregelen woningmarkt


Dit is een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De 5 fracties in de Tweede Kamer (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) en het demissionaire kabinet hebben daarover in april 2012 overeenstemming bereikt. Het akkoord beperkt het begrotingstekort in 2013 tot 3% van het bruto binnenlands product (bbp). De maatregelen uit het begrotingsakkoord staan in deVoorjaarsnota 2012, het financiële overzicht van het lopende begrotingsjaar.


Brond:
Overheid.nl


Bron: BB Overheid
www.makelaar-gids.nl


:

twitter


Volg ons via Facebook

volg ons via Twitter


 

:

: