Nieuwsitems:
  Topman KPMG treedt terug,
  Na klacht Lakeman tegen KPMG over cijfers2010 van Vestia
  vestia
  Interne spanningen bij accountants- en advieskantoor KPMG leiden tot het vertrek van Herman Dijkhuizen als bestuursvoorzitter.

  Hij ziet na een termijn van vier jaar af van een tweede termijn. Zijn opvolger Jurgen van Breukelen, nu ceo en vicevoorzitter, moet KPMG nieuw elan geven.


  KPMG


  portaal
   
  Onder druk
  Het kantoor heeft net als de andere grote accountants- en advieskantoren last van de economische crisis. De accountantstak staat onder druk van dalende tarieven en krimpende omzet. Daarnaast heeft KPMG last van de publiciteit over een aantal affaires, zoals die rond corporatie Vestia.
   
  Partners bij KPMG vinden dat Dijkhuizen niet snel genoeg reageert op deze ontwikkelingen en dat een duidelijke lijn ontbreekt. Bronnen spreken van een gemis aan daadkracht en actief leiderschap. Van Breukelen kreeg eerder deze week unanieme steun van de partners voor zijn kandidatuur voor de hoogste post.
   
  'Proactiever' reageren
  Van Breukelen (43) geeft in een interview met deze krant aan dat hij de noodzaak ziet van vernieuwing van de eigen organisatie. Daarmee moet een einde gemaakt worden aan de prijsdruk op de ­accountantsdiensten.
   
  Ook wil hij proactiever reageren op publicitair gevoelige affaires zoals Vestia of de verhuizing naar een nieuw hoofdkantoor in Amstelveen. In deze laatste affaire kreeg KPMG het verwijt de verhuizing uit financiele motieven in gang te hebben gezet, met als gevolg dat het oude kantoor leeg achterbleef. Veel partners zijn van mening dat Dijkhuizen deze zaak meer naar zichzelf toe had moeten trekken.
   
  Eigen beslissing
   Officieel wordt Van Breukelen pas op 1 oktober voorzitter. Hij benut de komende tijd voor het invullen van de strategie en het nieuwe bestuursteam. Hij heeft nu al besloten dat de splitsing tussen de rol van ceo (operationele zaken) en die van voorzitter (strategie) straks wordt opgeheven. Van Breukelen gaat beide rollen in zijn persoon verenigen om sneller en slagvaardiger op de ontwikkelingen te kunnen reageren.
   
  Volgens Van Breukelen heeft Dijkhuizen zelf besloten niet door te gaan. Niemand heeft tegen hem gezegd dat hij de eer aan zichzelf moest houden. Maar volgens de nieuwe voorzitter zijn het wel tropenjaren geweest. Ik kan mij voorstellen dat economische crisis en alle publiciteit rond KPMG een wissel hebben getrokken.
   
  Van Breukelen werkt sinds 1994 bij KPMG. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
   
  bron FD juni2012
  corporatiesKlacht Lakeman tegen KPMG over Vestia
  Bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman heeft een klacht ingediend tegen een accountant van bureau KPMG omdat die de jaarrekening van woningstichting Vestia over 2010 heeft goedgekeurd.

  Belangrijkste onderdeel van de klacht is dat in het jaarverslag onvolledige en misleidende informatie zou zijn verschaft over cruciale rentederivaten. Vestia is in grote financiële problemen gekomen doordat het voor miljarden euro's aan deze risicovolle financiele producten bezit.

  Lakeman diende de klacht in bij de Accountantskamer namens de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), waarvan hij voorzitter is. Hij heeft dat woensdag bekendgemaakt.
  rtlz mei 2012
  vestia
  Het Debacle van corporatie Vestia zorgt voor een felle discussie. februari 2012
            makelaar-gids.nl nieuws berichten      
  In de jaren negentig kwamen tal van semi-publieke instellingen op eigen benen te staan. Maar doordat de organisaties niet genoeg geld hadden om hun eigen bezit te onderhouden, werden ze in de armen van bankiers gedreven, schrijft onderzoeker Rodrigo Fernandez.
  Het debacle van woningcorporatie Vestia, dat zich gebrand heeft aan een beleggingsportefeuille van 10 miljard euro, heeft gezorgd voor een felle discussie in Nederland. Moeten publieke instellingen zoals woningcorporaties, ziekenhuizen, scholen en lagere overheden als provincies en gemeentes zich wel bezighouden met speculatieve activiteiten?
  printen  
  Meer corporaties zullen omvallen. Het Debacle van corporatie Vestia zorgt voor een felle discussie.


  Corporaties : artikel maart 2012
                  makelaar-gids.nl nieuws berichten Wekelijks overzicht van nieuwsberichten:

  Inschrijven voor de nieuwsbrief en volg ons via Twitter.


  :


  :