Nieuwsitems:

Bouwketen pessimistisch over komend kwartaal

13 december 2011

De bouwketen is over de volle breedte bepaald niet optimistisch over het komende kwartaal. Architecten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven, installateurs en schilders verwachten een verslechtering.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de nieuwste Monitor Bouwketen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Een half jaar geleden was er nog de hoop dat de conjunctuur zich langzaam zou herstellen. Die verwachting moest plaats maken voor het besef dat de situatie in de bouwketen juist verslechtert.

De situatie verschilt licht per sector. Architecten en ingenieursbureaus hebben beduidend minder werk voor handen, terwijl bij bouwbedrijven en schilders- en onderhoudsbedrijven de werkvoorraad slechts licht geslonken is.

Onder installatiebedrijven zijn er nog relatief veel bedrijven die verwachten dat hun omzet de komende tijd zal stijgen. Bij zowel architectenbureaus als ingenieursbureaus verwacht meer dan de helft van de bedrijven een omzetdaling.

Omzetverwachting per sector:

Bouwbedrijven: 38 procent verwacht omzetdaling; 16 procent verwacht omzetstijging.

Architecten: 50 procent verwacht omzetdaling; 15 procent verwacht omzetstijging.

Ingenieursbureaus: 49 procent verwacht omzetdaling; 10 procent verwacht omzetstijging.

Schilders- & onderhoudsbedrijven: 43 procent verwacht omzetdaling; 14 procent verwacht omzetstijging.

Installateurs: 43 procent verwacht omzetdaling; 33 procent verwacht omzetstijging.

Totaal: 42 procent verwacht omzetdaling; 22 procent verwacht omzetstijging.

Deze ontwikkelingen missen hun uitwerking niet op de werkgelegenheid. Met name architectenbureaus, bouwbedrijven, schilders- en onderhoudsbedrijven verwachten dat ze hun personeelsbestand moeten verkleinen.

De Monitor is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar.

                  Wekelijks overzicht van nieuwsberichten:
Inschrijven voor de nieuwsbrief en volg ons via Twitter.