Nieuwsitems:
  15 februari 2012Interview met voorzitter dreamteam
  oosten en spies bouwteam 2012
  pdf in een nieuw venster
  Minister Spies heeft eind januari het Bouwteam samengesteld dat gevraagd wordt een agenda te maken naar een toekomstbestendige bouwkolom. De bouw staat er bij de buitenwacht veel slechter op dan gedacht. De noodzakelijke vooruitgang van de sector komt daardoor onvoldoende van de grond.
  printen15 februari 2012 pdf formaat vh interview
  eerdere berichten:
  januari2012Minister Spies heeft het Bouwteam samengesteld
            
        

  • Doelstelling maak een agenda voor een toekomstbestendige bouwkolom. 
  Het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies samengestelde team staat onder voorzitterschap van ingenieur Joop van Oosten, voormalig topman bij BAM.
  - Karin Laglas, decaan faculteit Bouwkunde aan de TU Delft,  - Daan van der vormbedrijfseconoom en projectontwikkelaar
  - Arjan Schakenbos CEO bij beleggingsfonds Vesteda,
  - Marjet Rutten, deskundig op het gebied van social media
  - Bert van Delden, topambtenaar bij het ministerie van Wonen vormen het, door Cobouw gedoopte, ‘Dreamteam’ voor deze opdracht.

  makelaar-gids.nl nieuws berichten
   
   
  Opdracht Bouwteam
  De afgelopen maanden is in samenspraak met betrokken partijen en deskundigen geanalyseerd wat er op het terrein van de woning- en utiliteitsbouw aan de hand is (in termen van oorzaken, gevolgen en vooruitzichten).

  De hieruit voortgekomen Woonvisie en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is medio 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden.

   
  Naar voren is gekomen dat er brede behoefte bestaat aan een gedeelde investerings- en innovatieagenda voor de woning- en utiliteitsbouw.
   
  Het Bouwteam wordt gevraagd te komen tot een agenda met daarin de beoogde –zo concreet mogelijk aangegeven-(gezamenlijke) acties die betrokken private en publieke partijen zouden moeten ondernemen om te bewerkstelligen dat:
  •  de woning- en utiliteitsbouw dynamischer, innovatiever en vraaggerichter uit de crisis komt;
  •  de toekomstige bouwopgave wordt uitgevoerd door een efficiŽnt en effectief opererende sector.
   
  De agenda gaat in op:
  • de sterktes van de sector, evenals de economische en maatschappelijke uitdagingen binnen de sector;
  • een visie en ambitie waar Nederland ten aanzien van deze sector wil staan over 10 jaar;
  • de belangrijkste uitdagingen, kansen en knelpunten binnen de sector aangaande o.a. kennis, innovatie en onderzoek, (sectorale)randvoorwaarden, onderwijs en scholing, duurzaamheid;
  • een inventarisatie van de belangrijkste stakeholders en een voorstel voor de wijze waarop van alle partijen commitment voor de visie en aanpak kan worden verkregen;
  • een inventarisatie van de belangrijkste toonaangevende publieke en private onderzoeksfaciliteiten en (lopende) initiatieven die van belang zijn voor de ontwikkeling van de sector. Hierbij zal worden aangegeven op wijze voort kan worden gebouwd op reeds bestaande structuren en programma’s, waarbij stroomlijning een belangrijk aandachtspunt is;
  • hoe de daadwerkelijke operationalisering van de agenda voor het vervolgtraject het beste kan plaatsvinden. Hierbij zal ook een voorstel worden gedaan voor een governancemodel voor de uitvoering van de agenda en tevens een voorstel om de voortgang te toetsen aan de hand van meetbare doelstellingen.
   
  “Bedoeling is om tempo te maken,” schrijft de Minister. “Het Bouwteam rondt de agenda in het voorjaar van 2012 af.” bron: Overheidssites
   
   
     • De woningen in BelgiŽ zijn het afgelopen jaar 2,8 procent duurder geworden. 
  • Koopwoningen Duitsland in 2011 +3% gestegen
  • Koopwoningen waren in januari gemiddeld 4 procent goedkoper dan in december 2011
  • Oude huis verhuren indien nog niet verkocht, de oplossing!?
  • Bijna de helft van de woningbezitters (46 procent) verliest het vertrouwen in het kabinet als er aan de hypotheekrenteaftrek wordt gemorreld. 
                  makelaar-gids.nl nieuws berichten Wekelijks overzicht van nieuwsberichten:

  Inschrijven voor de nieuwsbrief en volg ons via Twitter.


  _________________________________________________________________________  Bouwketen pessimistisch over komend kwartaal


  Winkellocaties zijn Solide vastgoed beleggingen


  Puntenplan voor het vlottrekken van de woningmarkt   :


  :