De vraag is niet f maar hoe de bubble van de huizenprijzen gaat leeglopen, betoogt Gerhard Hormann. 

woningmarkt


 

Dat is geen aangenaam vooruitzicht,
maar op de lange termijn wel de enige oplossing. .


 
De euforie rondom het lente-akkoord heb ik vanaf het eerste begin niet zo
goed begrepen. Inmiddels zijn zo'n beetje alle belangrijke beslissingen en
pijnlijke ingrepen van de Kunduz-coalitie verschoven tot na de verkiezingen
- wanneer er waarschijnlijk toch geen meerderheid meer voor te vinden is
- maar zelfs als compromis om Brussel tevreden te stellen schoot het
schromelijk tekort.

Kijk maar eens naar de voorstellen die gedaan zijn om de woningmarkt vlot te trekken. Volgens de media werd 'eindelijk het taboe geslecht rondom de hypotheekrenteaftrek', maar dat is natuurlijk onzin. In de loop der jaren is er al volop aan de regelgeving geschaafd en dit was gewoon stapje nummer zoveel richting volledige afschaffing. Als het akkoord al historisch was, dan alleen in de zin dat de klok werd teruggedraaid tot 1985: toen had je als aspirant-koper slechts de keuze tussen twee hypotheekvormen en werd er ltijd binnen 30 jaar afgelost.

In het oorspronkelijke, op het laatste moment gesneuvelde Catshuisakkoord was het plan opgenomen om het versneld aflossen van hypotheken fiscaal te belonen. Wie tussentijds een bedrag stortte, zou tot 2020 de helft van de oorspronkelijke aftrek blijven behouden. Dus bij een aflossing van 100.000 euro, zou je nog steeds rente mogen blijven aftrekken over een fictieve schuld van 50.000 euro. Niet alleen een sympathiek plan, maar ook een stap in de goede richting. Maar dat plan haalde het niet.

Rust en vertrouwen
Kan n van de partijen uit deze gelegenheidscoalitie uitleggen waarom juist dat onderdeel is gesneuveld? En kunnen ze dan meteen ook uitleggen hoe je 'rust' en 'vertrouwen' op de woningmarkt brengt door het voor starters nog moeilijker te maken om een huis te financieren en tegelijk de bestaande gevallen ongemoeid te laten? Niet alleen vergroot je daarmee de kloof tussen starters en huizenbezitters, je gooit de woningmarkt zelfs nog verder op slot. Zonder starters is er van doorstroming op de huizenmarkt geen sprake meer, omdat de vraag dan helemaal opdroogt.

30 procent lucht
Waarschijnlijk beseft men in Den Haag dat er meer nodig is dan herstel van vertrouwen bij de consument om de huizenmarkt vlot te trekken. Volgens het IMF zit er 30% lucht in de Nederlandse huizenmarkt en die ballon is nog steeds niet leeggelopen. Of het nu snel gaat of langzaam, de meeste kenners verwachten dat de daling die is ingezet op de huizenmarkt nog lang niet tot stilstand is gekomen. De kans dat de prijzen vanaf het hoogtepunt in 2008 zullen halveren, is in ieder geval groter dan dat ze snel weer omhg zullen gaan.

Door bestaande gevallen ongemoeid te laten (wat op zich merkwaardig is, want die 650 miljard euro hypotheekschuld wordt juist veroorzaakt door de bestaande gevallen) en door starters te dwingen voortaan een annutaire hypotheek te nemen, schept de overheid geen vertrouwen maar forceert ze juist een verdere prijsdaling. Hoe wantrouwend moet je als burger zijn om te vermoeden dat dat indirect juist de bedoeling was van het akkoord? Het is een paardenmiddel, maar het is waarschijnlijk de enige remedie.

Peptalk
Ondanks de peptalk van makelaars ontkom je niet aan de constatering dat de prijzen van koophuizen de afgelopen vijftien jaar veel harder zijn gestegen dat de inflatie. De vraag is dus niet of die bubble leeg gaat lopen (of zelfs plotseling gaat knappen), maar slechts met hoeveel procent per jaar. Dat is geen aangenaam vooruitzicht, want zelfs bij een daling van 5% per jaar zijn er veel huishoudens die elke maand op papier minimaal 1000 euro armer worden. Op de lange termijn is het echter de enige oplossing.

De kunst van de nieuwe coalitie (en dat zal waarschijnlijk weer een heel andere zijn dan die van het lente-akkoord) is om die prijsdaling in goede banen te leiden en de pijn zoveel mogelijk te verdelen en te verzachten. Elke partij die de komende maanden met een ander verhaal komt, draait om de hete brei heen en verdraait de feiten. Maar als burger hoef je natuurlijk niet passief af te wachten op de plannen van vandaag en de compromissen van morgen: wie de helft van zijn hypotheek versneld aflost, heeft een halvering van de prijzen alvast ingecalculeerd en zit zelfs in het ergste geval goed.

bron VK
Volg ons via Twitter
                makelaar-gids.nl nieuws berichten
Wekelijks overzicht van nieuwsberichten:

Inschrijven voor de nieuwsbrief en volg ons via Twitter.


_________________________________________________________________________
::

twitter


Volg ons via Facebook

volg ons via Twitter


 

: