Nieuwsitems:
Minder transacties leidt tot grote competitie in de Nederlandse markt.
Aan het marktaandeel van de grootste makelaars organisaties wordt getrokken. Ten koste van?

Belangen zijn groot voor de groeiende (franchise) organisaties en samenwerkende regionale en landelijke kantoren.
VastgoedPro dagvaardt Funda in kort gedinglijnrecht tegenover elkaar funda versus vastgoedproFunda informeert consumenten onvolledig over VastgoedPRO makelaars

8 oktober 2012
Bij de verkoop van een woning zijn alle aspecten van de presentatie van groot belang. Naast een volledige presentatie van de woning zelf moet ook informatie beschikbaar zijn over de verkopende makelaar. Zo krijgt de potentiŰle koper een volledig beeld van hetgeen hem wordt aangeboden. Vanaf 1 november a.s. wordt de mogelijkheid voor VastgoedPRO makelaars om informatie te geven aan consumenten over het kantoor via funda.nl stopgezet. VastgoedPRO, de beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs, verzet zich namens haar leden tegen dit besluit van funda en heeft uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan het aan de rechtbank voor te leggen.
lijnrecht tegenover elkaar funda versus vastgoedpro
Sinds 2009 hebben de makelaars van VastgoedPRO de mogelijkheid om hun aanbod op funda te presenteren. Dit past in het oorspronkelijke streven van funda voor volledige en actuele informatie op haar website. De beslissing om nu de presentatie van de VastgoedPRO kantoren te verwijderen heeft de beroepsvereniging verbaasd. “Onze leden maken veel gebruik van de mogelijkheden van funda. Nu krijgen ze ineens te horen dat een deel van de winkel voor hen gesloten wordt.” aldus Ed van de Bijl, algemeen directeur van VastgoedPRO. “Voor de consument is het niet meer helder waarom bij de ene woning wel en bij de andere woning geen informatie beschikbaar is over de aanbiedende partij.”

NMa
Eerder dit jaar bracht de NMa een marktscan uit waarin geconstateerd werd dat de dominante marktpositie van funda schadelijk is voor de consument. De makelaars met de beste positie op funda vertalen dat naar hogere courtages voor hun klanten. Zo stelt het NMa rapport. Dit terwijl niet aangetoond kon worden dat deze makelaars hun woningaanbod sneller verkopen dan andere makelaars. Het besluit van funda om de kantoorpagina voor VastgoedPRO leden zonder opgaaf van reden af te nemen is dan ook geheel tegen het advies van de NMa in. Die pleit juist voor meer gelijkheid voor makelaars op funda.

Ledenbelang
Niet alleen wordt de consument de dupe van deze verminderde informatie op funda, het schaadt ook de makelaars die zijn aangesloten bij VastgoedPRO. Het volledig informeren van consumenten is essentieel bij de aankoop en verkoop van woningen. Zodra dit niet het geval is, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de verkoop. De makelaar is hiervoor verantwoordelijk en zal dus zo mogelijk schade ondervinden. “Tussentijds worden de spelregels aangepast in ons nadeel. Dat is heel moeilijk uit te leggen aan de opdrachtgevers van onze leden. Die zijn veelal niet op de hoogte van de aandeelhoudersstructuur van funda en de achterliggende motivatie van funda om bepaalde beslissingen te nemen.” aldus Van de Bijl.

Kort geding
Nadat funda de beslissing kenbaar heeft gemaakt aan de directie van VastgoedPRO, heeft VastgoedPRO getracht om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Nadat deze pogingen geen resultaat opleverden, bleef alleen een juridisch traject over om tegen deze beslissing in het verweer te gaan. Vandaag heeft VastgoedPRO namens haar leden een dagvaarding voor een Kort Geding naar funda en grootaandeelhouder NVM gezonden. Over enkele weken volgt de zitting en een uitspraak van de voorzieningenrechter.

Over VastgoedPRO
VastgoedPRO is de enige beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals, zoals makelaars en taxateurs, in Nederland en heeft ruim 800 aangesloten leden. VastgoedPRO richt zich als beroepsvereniging vooral op het vakgebied van de makelaar en de taxateur en dus niet op de branche als geheel. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij hun beroep als makelaar en/of taxateur. De leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt alsook op de zakelijke markt voor bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed.
bron vastgoedpro
                makelaar-gids.nl nieuws berichten Wekelijks overzicht van nieuwsberichten:

Inschrijven voor de nieuwsbrief en volg ons via Twitter.


:twitter


Volg ons via Facebook

volg ons via Twitter