Nieuwsitems :

De NVB reikt gemeenten helpende hand en biedt hen 10-puntenplan voor vlottrekken woningmarkt

 07-02-2012
De NVB is de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemer

nieuwbouw  Onder het motto van ‘Wat goed is voor gemeenten en de burgers,  is ook goed voor de eigen business’, heeft de NVB Vereniging voor  ontwikkelaars & bouwondernemers voor gemeenten een  10-puntenplan opgesteld.

 Daarmee kunnen gemeenten de lokale woningmarkt vlottrekken.


 

De situatie is inmiddels zo nijpend dat tientallen gemeenten in Nederland al op de rand van faillissement verkeren. “Gemeenten doen het nodige om de woningmarkt te steunen, maar er moet meer gebeuren, om te voorkomen dat de markt verder instort, met alle nadelige financiële gevolgen van dien voor de gemeenten zelf.

NVB doet 10 aanbevelingen richting gemeenten   

1. Luister samen met marktpartijen beter naar de wensen van burgers    
2. Geef kopers van een nieuwbouw koopwoning een premie   
3. Accepteer lagere grondprijzen   
4. Stel geen extra eisen bovenop het Bouwbesluit, die de markt niet opneemt   
5. hanteer gematigde bouwleges   
6. bied starters op de woningmarkt de helpende hand met subsidie en financiering   
7. Schrap bij nieuwbouw het onderscheid tussen recreatie- en reguliere woningen 
8. Werken bij transformatie van kantoren naar woningen mee door bestemming te wijzigen  
9. Ga tot maximaal 40% van woningbouw in binnenstedelijke gebieden   
10. Schakel bij archeologische vondsten al vroeg  betrokkenen in 
 
Conclusie: duidelijkheid, snelheid en herstel van vertrouwen… daar draait het om!  
“Aanleiding voor dit 10-puntenplan is dat de woningbouwcrisis behalve huiseigenaren en bouwbedrijven ook veel gemeenten in het hart treft. Door de stagnerende verkoop van nieuwbouw koopwoningen is er sprake van een aanzienlijke verslechtering op gemeentelijke grondexploitaties, oplopend tot € 2,5 ŕ € 3,0 miljard.

Beter luisteren naar de klanten
Belangrijk is dat gemeenten sámen met ontwikkelaars en bouwbedrijven daarom beter gaan luisteren naar burgers/woonconsumenten. Dit vergroot namelijk de afzetbaarheid van woningen, leidt tot meer bouwproductie en dus ook tot meer inkomsten voor gemeenten uit grondexploitaties en belastingen”, aldus Rietdijk.


lezen-en-printen-bewaar-exemplaar-in-pdf-formaatpdf
De ‘gouden jaren’ komen echt niet meer terug, wat te doen om de schade te beperken.

6 paginas met alle achtergrondinformatie en de punten van aanbeveling uitgewerkt.

Lees dit document in pdf versie - ideaal om te printen als bewaar exemplaar. 
Berichten zijn welkom
Komt u zelf nieuws tegen of geeft u een persbericht uit, laat het ons weten. Stuur de berichten gerust door via een retweet of de nieuwsbrieven per email naar collegas en belanghebbenden...
Wekelijks overzicht van nieuwsberichten:
Inschrijven voor de nieuwsbrief en volg ons via Twitter.
twitter


Volg ons via Facebook

volg ons via Twitter


 
Verslechtering grondposities-exploitatie:
oplopend tot € 2,5 ŕ € 3,0 miljard.


twitter


Volg ons via Facebook

volg ons via Twitter